Virtuální Nemocnice

Prezentace znazorňující systém zapojení komuminačních zařízení v nemocnicích.