3D prvky pro Robe

Pro tiskoviny reklamní kampaně firmy jsme vymodelovali, nasvítili a vyrenderovali požadované objekty.